Manylion y mater

Additional Learning Needs and Education Tribunal (Wales) Act 2018

To update on Legislative Changes

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 25 Gorff 2019 by Cyd-Bwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg ac Ieuenctid a Gofal Cymdeithasol ac Iechyd

Prif Aelod: Arweinydd y Cyngor ac Aelod Cabinet Addysg

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Addysg ac Ieuenctid)

Adran: Education and Youth

Title (Welsh): Anghenion Dysgu Ychwanegol

Description (Welsh): Rhoi diweddariad ar Newidiadau Deddfwriaethol

Penderfyniadau

Agenda items

Dogfennau

  • Additional Learning Needs