Manylion y mater

All Wales Concessionary Travel Scheme – Replacement of Travel Cards (Bus Passes)

To note the process to re-issue Concessionary Travel Cards to all eligible residents of Flintshire.

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 05/08/2019

Report Type: Strategic;

Angen penderfyniad: 17 Medi 2019 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu yr Amgylchedd

Prif Aelod: Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet dros Strydlun a Chefn Gwlad

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Stryd a Chludiant)

Adran: Streetscene and Transportation

Title (Welsh): Cynllun Gostyngiadau Teithio Cymru Gyfan – Disodli Cardiau Teithio (Tocyn Bws)

Description (Welsh): Bod Craffu yn nodi’r broses i ailddosbarthu Cardiau Teithio Gostyngol i bob preswyliwr cymwys yn Sir y Fflint

Penderfyniadau

Agenda items

Dogfennau

  • All Wales Concessionary Travel Scheme – Replacement of Travel Cards (Bus Passes)