Manylion y mater

Fees and Charges

To approve the outcomes of the review of fees and charges in support of the Medium Term Financial Strategy.

Math o benderfyniad: Allweddol

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Report Type: Strategic;

Angen penderfyniad: 16 Gorff 2019 by Cabinet

Prif Aelod: Aelod Cabinet dros Reolaeth Gorfforaethol ac Asedau

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Stryd a Chludiant)

Adran: Streetscene and Transportation

Title (Welsh): Ffioedd a Thaliadau

Description (Welsh): Cymeradwyo canlyniadau'r adolygiad o ffioedd a thaliadau i gefnogi'r Strategaeth Ariannol Tymor Canolig.

Penderfyniadau

Agenda items

Dogfennau

  • Fees and Charges