Manylion y mater

Regional Pool Agreement and Approval Report Template

To provide an update on the work of the North Wales Pooled Budget Group to meet the legal and policy requirements of Welsh Governments for pooled budgets between local government and the National Health Service.

Math o benderfyniad: Allweddol

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 16 Gorff 2019 by Cabinet

Prif Aelod: Dirprwy Arweinydd y Cyngor (Partneriaethau) ac Aelod y Cabinet dros y Gwasanaethau Cymdeithasol

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Gwasanaethau Cymdeithasol)

Adran: Social Services

Title (Welsh): Cytundeb Pŵl Rhanbarthol a Templed yr Adroddiad Cymeradwyo

Description (Welsh): Darparu diweddariad ar waith Grŵp Cyllideb Cyfun Gogledd Cymru i fodloni gofynion cyfreithiol a pholisi Llywodraethau Cymru ar gyfer cyllidebau cyfun rhwng llywodraeth leol a'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol.

Penderfyniadau

Agenda items

Dogfennau

  • Pooled Budgets