Manylion y mater

Flintshire Deposit Local Development Plan (2015-2030)

To recommend approval of the Deposit Local Development Plan (LDP) to County Council.

Math o benderfyniad: Allweddol

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Report Type: Strategic;

Angen penderfyniad: 16 Gorff 2019 by Cabinet

Prif Aelod: Aelod Cabinet dros Gynllunio a Diogelu'r Cyhoedd

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi)

Adran: Planning, Environment and Economy

Title (Welsh): Cynllun Datblygu Lleol Sir y Fflint i’w Archwilio gan y Cyhoedd (2015-2030)

Description (Welsh): I argymell cymeradwyo'r Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) i'w Archwilio gan y Cyhoedd i’r Cyngor Sir.

Penderfyniadau

Agenda items

Dogfennau

  • Flintshire Deposit Local Development Plan (2015-2030)