Manylion y mater

Flintshire Deposit Local Development Plan (2015-2030)

To approve the Deposit Local Development Plan (LDP, appendix 1) on the recommendation of Cabinet, to be taken forward for public consultation in line with the timescales in the Revised Delivery Agreement (DA, June 2019).

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Angen penderfyniad: 23 Gorff 2019 by Cyngor Sir y Fflint

Prif Aelod: Aelod Cabinet dros Gynllunio a Diogelu'r Cyhoedd

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi)

Adran: Planning, Environment and Economy

Title (Welsh): Cynllun Datblygu Lleol Sir y Fflint i’w Archwilio gan y Cyhoedd (2015-2030)

Description (Welsh): I alluogi Aelodau i gymeradwyo Cynllun Datblygu Lleol i’w Archwilio gan y Cyhoedd (CDLl, atodiad 1) yn unol ag argymhellion y Cabinet, i gael ei symud ymlaen ar gyfer ymgynghoriad cyhoeddus yn unol â'r terfynau amser yn y Cytundeb Cyflawni Newydd (Mehefin 2019).

Penderfyniadau

Agenda items

Dogfennau

  • Flintshire Deposit Local Development Plan (2015-2030)