Manylion y mater

Revenue budget monitoring 2019/20 (Interim)

To provide an update on the budget position in-year.

Math o benderfyniad: Key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 26/06/2019

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 16 Gorff 2019 by Cabinet

Prif Aelod: Aelod Cabinet dros Strydlun

Prif Gyfarwyddwr: Rheolwr Cyllid Corfforaethol

Adran: Chief Executive's

Title (Welsh): 2019/20 monitro cyllideb refeniw (Interim)

Description (Welsh): Darparu diweddariad ar sefyllfa'r gyllideb yn ystod y flwyddyn.

Penderfyniadau

Agenda items

Dogfennau

  • Revenue budget monitoring 2019/20 (Interim)