Manylion y mater

Revenue Budget Monitoring 2018/19 (Outturn)

To provide the revenue budget outturn position for 2018/19 for the Council Fund and Housing Revenue Account.

Math o benderfyniad: Allweddol

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 26/06/2019

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 16 Gorff 2019 by Cabinet

Prif Aelod: Dirprwy Arweinydd y Cyngor a’r Aelod Cabinet Gwasanaethau Stryd a’r strategaeth cludiant rhanbarthol

Prif Gyfarwyddwr: Rheolwr Cyllid Corfforaethol

Adran: Chief Executive's

Title (Welsh): Monitro'r gyllideb refeniw-2018/19 (Alldro)

Description (Welsh): .Mae’r adroddiad hwn yn nodi sefyllfa derfynol y gyllideb refeniw ar gyfer 2018/19 ar gyfer Cronfa’r Cyngor a’r Cyfrif Refeniw Tai.

Penderfyniadau

Agenda items

Dogfennau

  • Revenue Budget Monitoring - 2018/19 (Outturn)