Manylion y mater

Annual Improvement Report 2018/19 of the Auditor General for Wales

To be assured by the Auditor General for Wales’ Annual Improvement Report for 2018/19 and to approve the executive response to the proposals for improvement.

Math o benderfyniad: Key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 26/06/2019

Report Type: Strategic;

Angen penderfyniad: 16 Gorff 2019 by Cabinet

Prif Aelod: Aelod Cabinet dros Reolaeth Gorfforaethol ac Asedau

Prif Gyfarwyddwr: Prif Weithredwr

Adran: Chief Executive's

Title (Welsh): Adroddiad Gwella Blynyddol 2018/19

Description (Welsh): I'w sicrhau gan Adroddiad Gwella Blynyddol Archwilydd Cyffredinol Cymru ar gyfer 2018/19 a chymeradwyo'r ymateb gweithredol i'r cynigion ar gyfer gwella.

Penderfyniadau

Agenda items

Dogfennau

  • Annual Improvement Report 2018/19