Manylion y mater

Regional School Effectiveness and Improvement Service (GwE)

To receive an update on progress with the development of the regional school effectiveness and improvement service, and update on how the new model is being received and embedded.

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 27 Meh 2019 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg ac Ieuenctid

Prif Aelod: Arweinydd y Cyngor ac Aelod Cabinet Addysg

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Addysg ac Ieuenctid)

Adran: Education and Youth

Title (Welsh): Gwasanaeth Effeithlonrwydd a Gwella Ysgolion Rhanbarthol (GwE)

Description (Welsh): I gael diweddariad ar gynnydd o ran datblygu gwasanaeth rhanbarthol gwella ac effeithiolrwydd ysgolion, a diweddariad ar sut mae’r model newydd yn cael ei dderbyn a’i sefydlu.

Penderfyniadau

Agenda items

Dogfennau

  • Regional School Effectiveness and Improvement Service (GwE)