Manylion y mater

Housing Rent Income

To provide an operational update on rent collection and current arrear levels

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 26/06/2019

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 22 Ion 2020 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau a Menter

Prif Aelod: Aelod Cabinet Tai ac Adfywio

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Tai ac Asedau)

Adran: Housing and Communities

Title (Welsh): Incwm Rhent Tai

Description (Welsh): I ddarparu diweddariad gweithredol ar gasglu rhent a lefelau ôl-ddyledion presennol

Penderfyniadau

Agenda items

Dogfennau

  • Housing Rent Income