Manylion y mater

Revenue Budget Monitoring 2018/19 (Outturn) and Capital Programme Monitoring 2018/19 (Outturn)

To present the revenue budget outturn position for the Council Fund and Housing Revenue Account, and the Capital Programme outturn position for 2018/19.

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 30/05/2019

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 11 Gorff 2019 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol

Prif Aelod: Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet Gwasanaethau Stryd a Chludiant

Prif Gyfarwyddwr: Rheolwr Cyllid Corfforaethol

Adran: Finance

Title (Welsh): Monitro Cyllideb Refeniw 2018/19 (alldro) a Monitro Rhaglen Gyfalaf 2018/19 (alldro)

Description (Welsh): Mae’r adroddiad hwn yn darparu sefyllfa alldro’r gyllideb refeniw ar gyfer Cronfa’r Cyngor a’r Cyfrif Refeniw Tai, a sefyllfa alldro’r Rhaglen Gyfalaf ar gyfer 2018/19.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Revenue Budget Monitoring - 2018/19 (Outturn)