Manylion y mater

Corporate Anti-Fraud and Corruption Strategy and Fraud and Irregularity Response Plan

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Angen penderfyniad: 5 Meh 2019 by Pwyllgor y Cyfansoddiad a Gwasanaethau Democrataidd

Cyswllt: Janet Kelly E-bost: janet.kelly@flintshire.gov.uk.

Title (Welsh): Strategaeth Gwrth-dwyll a Llygred corfforaethol a Chynllun Ymateb i Dwyll ac Afreoleidd-dra

Description (Welsh): Amlinellu'r Strategaeth Gwrth-dwyll a Llygredigaeth a Chynllun Ymateb i Dwyll ac Afreoleidd-dra diwygiedig i’r Aelodau.

Penderfyniadau

Agenda items