Manylion y mater

Pay Model and Pay Policy

To provide a progress report on (1) pay modelling for the implementation of the second year (2019) of the two year National Joint Council (NJC) pay agreement (2018/19-2019/20) and (2) maintenance of structural design and terms of employment following the Single Status Agreement (2014).

Math o benderfyniad: Key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 30/05/2019

Report Type: Strategic;

Angen penderfyniad: 18 Meh 2019 by Cabinet

Prif Aelod: Aelod Cabinet Llywodraethu a Gwasanaethau Corfforaethol gan gynnwys Iechyd a Diogelwch ac Adnoddau Dynol

Prif Gyfarwyddwr: Uwch Reolwr, Adnoddau Dynol a Datblygu Sefydliadol

Adran: Chief Executive's

Title (Welsh): Adolygu Model Cyflogau’r Gweithlu

Description (Welsh): Mae’r adroddiad hwn yn darparu trosolwg o effaith gweithredu ail flwyddyn (2019) cytundeb cyflog dwy flynedd (2018/19-2019/20) y Cydgyngor Cenedlaethol (NJC) gan ddefnyddio’r model cenedlaethol a’r newidiadau a wnaed fel rhan o waith cynnal y cytundeb Statws Sengl a weithredwyd yn 2014.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Review of Pay Policy and Pay Model