Manylion y mater

21st Century Schools and Core Schools Capital Programme

To approve the next phase of the programme for inclusion within the Medium Term Financial Strategy (MTFS).

Math o benderfyniad: Allweddol

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 30/05/2019

Report Type: Strategic;

Angen penderfyniad: 24 Medi 2019 by Cabinet

Prif Aelod: Aelod Cabinet Llywodraethu a Gwasanaethau Corfforaethol gan gynnwys Iechyd a Diogelwch ac Adnoddau Dynol, Arweinydd y Cyngor a’r Aelod Cabinet Addysg, y Gymraeg, Diwylliant a Hamdden

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Addysg ac Ieuenctid), Prif Swyddog (Tai ac Asedau)

Adran: Education and Youth

Title (Welsh): Rhaglen Gyfalaf Ysgolion yr 21ain ganrif ac Ysgolion Craidd

Description (Welsh): Mae’r adroddiad yn darparu cysondeb gyda Strategaeth Ariannol Tymor Canolog y Cyngor, gan fod angen penderfyniadau allweddol gan y Cabinet er mwyn i'r rhaglen symud ymlaen.

Penderfyniadau

Agenda items

Dogfennau

  • 21st Century Schools and Core Schools Capital Programme