Manylion y mater

Review of the Corporate Debt Recovery Policy

To endorse changes to the current policy for Corporate Debt Recovery to take account of latest working practices and amendments in the law.

Math o benderfyniad: Allweddol

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 30/05/2019

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 18 Meh 2019 by Cabinet

Prif Aelod: Aelod Cabinet Tai ac Adfywio, Aelod Cabinet Llywodraethu a Gwasanaethau Corfforaethol gan gynnwys Iechyd a Diogelwch ac Adnoddau Dynol

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Tai ac Asedau), Prif Swyddog (Llywodraethu)

Adran: Housing and Communities

Title (Welsh): Adolygu’r Polisi Adennill Dyled Corfforaethol

Description (Welsh): Cymeradwyo newidiadau i’r polisi presennol ar gyfer Adennill Dyled Corfforaethol i gymryd i ystyriaeth yr arferion gwaith diweddaraf a diwygiadau i'r gyfraith.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Review of the Corporate Debt Recovery Policy