Manylion y mater

Joint Procurement Service Annual Report 2018/19

To receive a performance update report on the Joint Procurement Service with Denbighshire County Council.

Math o benderfyniad: Key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 30/05/2019

Report Type: Strategic;

Angen penderfyniad: 16 Gorff 2019 by Cabinet

Prif Aelod: Dirprwy Arweinydd y Cyngor (Llywodraethu) ac Aelod Cabinet dros Reolaeth Gorfforaethol ac Asedau

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Llywodraethu)

Adran: Governance

Title (Welsh): Gwasanaeth Caffael ar y Cyd

Description (Welsh): Adroddiad ar gynnydd perfformiad y Gwasanaeth Caffael ar y Cyd gyda Chyngor Sir Ddinbych.

Penderfyniadau

Agenda items

Dogfennau

  • Joint Procurement Service