Manylion y mater

The Councils Closed Circuit Television Service and a Shared Service with Wrexham

To consider proposals for joint working with Wrexham County Borough Council regarding the merging of the County Councils CCTV monitoring service with that of Wrexham.

Math o benderfyniad: Allweddol

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 10/05/2019

Report Type: Strategic;

Angen penderfyniad: 18 Meh 2019 by Cabinet

Prif Aelod: Aelod Cabinet Gwasanaethau Corfforaethol

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Tai ac Asedau)

Adran: Housing and Communities

Title (Welsh): Archwilio’r dewisiadau ar gyfer Gwasanaeth Teledu Cylch Caeëdig y Cyngor

Description (Welsh): Ystyried y cynigion ar gyfer cydweithio â Chyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam mewn perthynas â chyfuno gwasanaeth monitro Teledu Cylch Caeëdig y Cynghorau Sir â'r gwasanaeth yn Wrecsam.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Exploration of options for the Council’s CCTV Service