Manylion y mater

Annual Improvement Report 2018/19 of the Auditor General for Wales

To receive the Annual Improvement Report from the Auditor General for Wales and note the Council’s response.

Math o benderfyniad: Key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 07/05/2019

Report Type: Strategic;

Angen penderfyniad: 11 Medi 2019 by Pwyllgor Archwilio

Prif Aelod: Aelod Cabinet Gwasanaethau Corfforaethol

Adran: Chief Executive's

Title (Welsh): Adroddiad Blynyddol Gwelliant gan Archwilydd Cyffredinol Cymru 2018/19

Description (Welsh): Derbyn yr Adroddiad Gwella Blynyddol gan Archwilydd Cyffredinol Cymru a nodi ymateb y Cyngor.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Annual Improvement Report of the Auditor General for Wales