Manylion y mater

North East Wales (NEW) Homes Business Plan 2019/2048

To approve the North East Wales (NEW) Homes Business Plan 2019/2048.

Math o benderfyniad: Allweddol

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 17/04/2019

Report Type: Strategic;

Angen penderfyniad: 18 Meh 2019 by Cabinet

Prif Aelod: Aelod Cabinet Tai ac Adfywio, Aelod Cabinet Newid Hinsawdd a’r Economi

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Tai ac Asedau)

Adran: Housing and Communities

Title (Welsh): Cynllun Busnes Cartrefi Gogledd Ddwyrain Cymru 2019/2048

Description (Welsh): Cymeradwyo Cynllun Busnes Cartrefi Gogledd Ddwyrain Cymru 2019/2048

Penderfyniadau

Agenda items

Dogfennau

  • This report presents the NEW Homes Business Plan 2019/2048