Manylion y mater

Parc Adfer Update

To provide an update on the progress of construction of the Parc Adfer facility, and on the Partnership’s preparations for its Commissioning.

Math o benderfyniad: Allweddol

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 03/04/2019

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 14 Mai 2019 by Cabinet

Prif Aelod: Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet dros Strydlun a Chefn Gwlad

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Stryd a Chludiant)

Adran: Chief Executive's

Title (Welsh): Yr wybodaeth ddiweddaraf am Barc Adfer

Description (Welsh): Rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i Aelodau am y cynnydd yn y gwaith o adeiladu cyfleuster Parc Adfer, ac ar baratoadau’r Bartneriaeth ar gyfer ei Gomisiynu.

Penderfyniadau

Agenda items

Dogfennau

  • Parc Adfer Update