Manylion y mater

Feedback from the Member Complaints and Case Handling Workshop

That the Committee considers and supports the actions identified at the All Member workshop.

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 28/03/2019

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 11 Ebr 2019 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol

Prif Aelod: Aelod Cabinet Llywodraethu a Gwasanaethau Corfforaethol gan gynnwys Iechyd a Diogelwch ac Adnoddau Dynol

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Llywodraethu)

Adran: Chief Executive's

Title (Welsh): Adborth o’r Gweithdy Cwynion gan Aelodau a Thrin Achosion

Description (Welsh): Bod y Pwyllgor yn ystyried ac yn cefnogi'r gweithredoedd a nodwyd yn y gweithdy i'r Holl Aelodau.

Penderfyniadau

Agenda items

Dogfennau

  • Feedback from the Member Complaints and Case Handling Workshop