Manylion y mater

Officers Code of Conduct

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Angen penderfyniad: 11 Ebr 2019 by Pwyllgor y Cyfansoddiad a Gwasanaethau Democrataidd

Cyswllt: Chief Officer (Governance) (Tracey Cunnew).

Title (Welsh): Cod Ymddygiad Swyddogion

Description (Welsh): Fel rhan o’r adolygiad treigl y Cyfansoddiad, mae’r Pwyllgor Safonau wedi argymell diweddariadau i God Ymddygiad Swyddogion.

Penderfyniadau

Agenda items