Manylion y mater

Rights of Way Improvement Plan 2018-2028

To approve the final Rights of Way Improvement Plan 2018-2028 following the statutory three month consultation.

Math o benderfyniad: Key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 19/03/2019

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 18 Meh 2019 by Cabinet

Prif Aelod: Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet dros Strydlun a Chefn Gwlad

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi)

Adran: Planning, Environment and Economy

Title (Welsh): Cynllun Gwella Hawliau Tramwy 2018 - 2028

Description (Welsh): Bydd gofyn i aelodau gytuno ar y cynllun terfynol yn dilyn yr ymgynghoriad 3 mis statudol.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Rights of Way Improvement Plan 2018-2028