Manylion y mater

Flintshire County Council's Response to the Welsh Government White Paper 'Improving Public Transport'

To seek approval for the response to Welsh Government on their Transport White Paper.

Math o benderfyniad: Key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 25/02/2019

Report Type: Strategic;

Angen penderfyniad: 19 Maw 2019 by Cabinet

Prif Aelod: Aelod Cabinet dros Gynllunio a Diogelu'r Cyhoedd, Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet dros Strydlun a Chefn Gwlad

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi), Prif Swyddog (Stryd a Chludiant)

Adran: Streetscene and Transportation

Title (Welsh): Ymateb Cyngor Sir y Fflint i Bapur Gwyn Llywodraeth Cymru 'Gwella Cludiant Cyhoeddus'

Description (Welsh): Ceisio cymeradwyaeth y Cabinet i'r ymateb i Lywodraeth Cymru ar eu Papur Gwyn Cludiant.

Penderfyniadau

Agenda items

Dogfennau

  • Flintshire County Council's Response to the Welsh Government White Paper 'Improving Public Transport'