Manylion y mater

Comments, Compliments and Complaints

To report to members the number of complaints received by Social Services during the period 18 – 19 including their broad themes and outcomes and any lessons learned

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 25/02/2019

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 18 Gorff 2019 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd

Prif Aelod: Dirprwy Arweinydd y Cyngor (Partneriaethau) ac Aelod y Cabinet dros y Gwasanaethau Cymdeithasol

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Gwasanaethau Cymdeithasol)

Adran: Social Services

Title (Welsh): Sylwadau, Canmoliaeth a Chwynion

Description (Welsh): Rhoi adroddiad i’r aelodau o’r nifer o gwynion a dderbyniwyd gan y Gwasanaethau Cymdeithasol yn ystod y cyfnod 18 – 19, yn cynnwys eu themâu a chanlyniadau ac unrhyw wersi a ddysgwyd

Penderfyniadau

Agenda items

Dogfennau

  • Comments, Compliments and Complaints