Manylion y mater

Response to Welsh Government’s Transportation White Paper

To seek Scrutiny comment on the Welsh Government Transport White Paper “Improving Public Transport”.

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 25/02/2019

Report Type: Strategic;

Angen penderfyniad: 26 Chwe 2019 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu yr Amgylchedd

Prif Aelod: Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet dros Strydlun a Chefn Gwlad, Aelod Cabinet dros Gynllunio a Diogelu'r Cyhoedd

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Stryd a Chludiant), Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi)

Adran: Streetscene and Transportation

Title (Welsh): Ymateb i Bapur Gwyn Trafnidiaeth Llywodraeth Cymru.

Description (Welsh): Derbyn sylwadau’r Pwyllgor Craffu ar Bapur Gwyn “Gwella Trafnidiaeth Gyhoeddus” Llywodraeth Cymru.

Penderfyniadau

Agenda items

Dogfennau

  • Response to Welsh Government’s Transportation White Paper