Manylion y mater

Flintshire County Council’s Hazardous Routes

To inform Scrutiny of the criteria for defining a school hazardous route and define the hazardous routes to school within the County.

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 25/02/2019

Report Type: Strategic;

Angen penderfyniad: 26 Chwe 2019 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu yr Amgylchedd

Prif Aelod: Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet dros Strydlun a Chefn Gwlad

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Stryd a Chludiant)

Adran: Streetscene and Transportation

Title (Welsh): Llwybrau Peryglus Cyngor Sir y Fflint

Description (Welsh): Hysbysu’r Pwyllgor Craffu ynghylch y meini prawf ar gyfer diffinio llwybr ysgol peryglus a diffinio’r llwybrau peryglus sydd yn y sir.

Penderfyniadau

Agenda items

Dogfennau

  • Flintshire County Council’s Hazardous Routes