Manylion y mater

Environmental Enforcement

To review the Council’s Enforcement Policy in respect of littering.

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 25/02/2019

Report Type: Strategic;

Angen penderfyniad: 9 Ebr 2019 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu yr Amgylchedd

Prif Aelod: Aelod Cabinet Newid Hinsawdd a’r Economi, Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet dros Strydlun a Chefn Gwlad

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Stryd a Chludiant)

Adran: Streetscene and Transportation

Title (Welsh): Gorfodi Amgylcheddol

Description (Welsh): Adolygu polisi gorfodi’r Cyngor mewn perthynas â thaflu sbwriel.

Penderfyniadau

Agenda items

Dogfennau

  • Environmental Enforcement