Manylion y mater

Self-Evaluation of Local Government Education Services

To update Members on overall service performance, including Learner Outcomes for 2018

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 25/02/2019

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 20 Mai 2019 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg ac Ieuenctid

Prif Aelod: Aelod Cabinet dros Addysg

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Addysg ac Ieuenctid)

Adran: Education and Youth

Title (Welsh): Hunanarfarnu’r Gwasanaethau Addysg

Description (Welsh): Rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i Aelodau ar berfformiad gwasanaeth gan gynnwys Canlyniadau Dysgwr ar gyfer 2018

Penderfyniadau

Agenda items

Dogfennau

  • Self-Evaluation of Education Services