Manylion y mater

Welsh Government Consultation: Improving Public Transport

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Angen penderfyniad: 13 Chwe 2019 by Pwyllgor Trwyddedu

Cyswllt: Gemma Potter E-bost: gemma.potter@flintshire.gov.uk.

Title (Welsh): Ymgynghoriad Llywodraeth Cymru: Gwella Cludiant Cyhoeddus

Description (Welsh): Dylai’r Aelodau ystyried yr ymateb drafft i gwestiynau 22 i 38 yn ymgynghoriad Llywodraeth Cymru – Gwella Cludiant Cyhoeddus, sy’n ymwneud â thacsis a cherbydau hurio preifat.

Agenda items