Manylion y mater

Year-end Council Plan Monitoring Report 2018/19

To review the levels of progress in the achievement of activities, performance levels and current risk levels as identified in the Council Plan 2018/19

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 25/02/2019

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 9 Medi 2019 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Newid Sefydliadol

Prif Aelod: Aelod Cabinet Gwasanaethau Corfforaethol, Arweinydd y Cyngor

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Tai ac Asedau), Prif Swyddog (Gwasanaethau Cymdeithasol)

Adran: Overview and Scrutiny

Title (Welsh): Adroddiad Monitro Cynllun y Cyngor 2018/19 ar ddiwedd y flwyddyn

Description (Welsh): Adolygu’r cynnydd wrth gyflawni gweithgareddau, lefelau perfformiad a lefelau risg presennol fel y nodwyd yng Nghynllun y Cyngor 2018/19.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Year-end Council Plan Monitoring Report 2018/19