Manylion y mater

Update on the Code of Practice on Ethical Employment in Supply Chains

To provide details on progress with the action plan to implement the Code and to approve our first annual statement on Modern Slavery.

Math o benderfyniad: Allweddol

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 30/01/2019

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 19 Maw 2019 by Cabinet

Prif Aelod: Dirprwy Arweinydd y Cyngor (Llywodraethu) ac Aelod Cabinet dros Reolaeth Gorfforaethol ac Asedau

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Llywodraethu)

Adran: Governance

Title (Welsh): Y wybodaeth ddiweddaraf am roi’r Cod Cyflogaeth Foesegol ar waith.

Description (Welsh): Hysbysu Aelodau ar gynnydd gyda’r camau gweithredu i roi’r Cod ar waith, a chymeradwyo ein datganiad Caethwasiaeth Fodern blynyddol cyntaf.

Penderfyniadau

Agenda items

Dogfennau

  • Update on implementing the Ethical Procurement Code.