Manylion y mater

Housing Strategy

To consider the draft Housing Strategy prior to Cabinet approval.

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 31/01/2019

Report Type: Strategic;

Angen penderfyniad: 18 Chwe 2019 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau a Menter

Prif Aelod: Dirprwy Arweinydd y Cyngor Aelod a'r Cabinet dros Dai

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Tai ac Asedau)

Adran: Housing and Communities

Title (Welsh): Strategaeth Tai

Description (Welsh): Ystyried y Strategaeth Tai drafft cyn cymeradwyaeth y Cabinet

Penderfyniadau

Agenda items

Dogfennau

  • Housing Strategy