Manylion y mater

Quarter 3 Council Plan 2018/19 Monitoring Report

To review the levels of progress in the achievement of activities, performance levels and current risk levels as identified in the Council Plan 2018/19

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 18/01/2019

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 13 Maw 2019 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau a Menter

Prif Aelod: Aelod Cabinet Datblygu Economaidd, Dirprwy Arweinydd y Cyngor Aelod a'r Cabinet dros Dai

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Tai ac Asedau), Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi)

Adran: Overview and Scrutiny

Title (Welsh): Adroddiad Monitro Chwarter 3 Cynllun y Cyngor ar gyfer 2018/19

Description (Welsh): Adolygu’r cynnydd wrth gyflawni gweithgareddau, lefelau perfformiad a lefelau risg presennol fel y nodwyd yng Nghynllun y Cyngor 2018/19

Penderfyniadau

Agenda items

Dogfennau

  • Quarter 3 Council Plan 2018/19 Monitoring Report