Manylion y mater

Digital Connectivity Development

To update Committee Members on the development of digital infrastructure in North Wales and in Flintshire

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 18/01/2019

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 1 Mai 2019 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau a Menter

Prif Aelod: Aelod Cabinet Newid Hinsawdd a’r Economi

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Tai ac Asedau)

Adran: Housing and Communities

Title (Welsh): Datblygu Cysylltedd Digidol

Description (Welsh): Rhoi diweddariad i Aelodau’r Pwyllgor ar ddatblygiad isadeiledd digidol yng Ngogledd Cymru a Sir y Fflint

Penderfyniadau

Agenda items

Dogfennau

  • Digital Connectivity Development