Manylion y mater

Town Centre Regeneration

To set out the future approach to regenerating town centres in the County

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 18/01/2019

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 1 Mai 2019 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau a Menter

Prif Aelod: Aelod Cabinet Newid Hinsawdd a’r Economi

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Tai ac Asedau)

Adran: Housing and Communities

Title (Welsh): Adfywio Canol Trefi

Description (Welsh): Amlinellu ymdriniaeth y dyfodol o ran adfywio Canol Trefi yn y Sir

Penderfyniadau

Agenda items

Dogfennau

  • Town Centre Regeneration