Manylion y mater

Housing Revenue Account Budget 2019/20, Housing Revenue Account Business Plan and Housing Revenue Account 30 year Financial Business Plan

To approve the Housing Revenue Account (HRA) Budget for 2019/20, HRA Business Plan and the summary HRA 30 year Financial Business Plan

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 18/01/2019

Angen penderfyniad: 19 Chwe 2019 by Cyngor Sir y Fflint

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Tai ac Asedau), Rheolwr Cyllid Corfforaethol

Adran: Housing and Communities

Title (Welsh): Cyllideb Cyfrif Refeniw Tai 2019/20, Cynllun Busnes Cyllideb Cyfrif Refeniw a Chynllun Busnes Ariannol 30 blynedd y Gyllideb Cyfrif Refeniw

Description (Welsh): Cymeradwyo Cyllideb y Cyfrif Refeniw Tai (HRA) ar gyfer 2019/20, Cynllun Busnes HRA a’r grynodeb o Gynllun Busnes 30 mlynedd yr HRA.

Penderfyniadau

Agenda items

Dogfennau

  • Housing Revenue Account (HRA) Budget 2019/20, HRA Business Plan Narrative and HRA 30 year Financial Business Plan