Manylion y mater

Housing Revenue Account Budget 2019/20, Housing Revenue Account Business Plan & Capital Programme 2019/20

To approve and recommend to Council, the Housing Revenue Account Budget for 2019/20, Housing Revenue Account Business Plan and the summary Housing Revenue Account 30 year Business Plan.

Math o benderfyniad: Allweddol

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 18/01/2019

Report Type: Strategic;

Angen penderfyniad: 19 Chwe 2019 by Cabinet

Prif Aelod: Dirprwy Arweinydd y Cyngor Aelod a'r Cabinet dros Dai, Arweinydd y Cyngor ac Aelod Cabinet Addysg

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Tai ac Asedau), Rheolwr Cyllid Corfforaethol

Adran: Housing and Assets

Title (Welsh): Cyllideb Cyfrif Refeniw Tai (HRA) 2019/20, Cynllun Busnes HRA Naratif a Chynllun Busnes Ariannol 30 blynedd yr HRA

Description (Welsh): Cymeradwyo ac argymell i’r Cyngor, Cyllideb y Cyfrif Refeniw Tai (HRA) ar gyfer 2019/20, Cynllun Busnes HRA Naratif a’r grynodeb o Gynllun Busnes 30 mlynedd yr HRA.

Penderfyniadau

Agenda items

Dogfennau

  • Housing Revenue Account (HRA) Budget 2019/20, HRA Business Plan Narrative & Capital Programme 2019/20