Manylion y mater

Annual Corporate Safeguarding Report

To note the work being undertaken to ensure that the Council fulfils its safeguarding responsibilities and to present the Annual Corporate Safeguarding report for approval before publication.

Math o benderfyniad: Allweddol

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 18/01/2019

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 19 Chwe 2019 by Cabinet

Prif Aelod: Aelod Cabinet dros Addysg, Dirprwy Arweinydd y Cyngor (Partneriaethau) ac Aelod y Cabinet dros y Gwasanaethau Cymdeithasol

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Addysg ac Ieuenctid), Prif Swyddog (Gwasanaethau Cymdeithasol)

Adran: Social Services

Title (Welsh): Adroddiad Diogelu Corfforaethol Blynyddol

Description (Welsh): Mae cyfrifoldebau diogelu’r Cyngor wedi eu nodi mewn deddfwriaeth gyn gynnwys Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014. Daeth y Ddeddf hon i rym yn Ebrill 2016 a rhoddodd ddyletswydd ar bawb sy’n gweithio i awdurdod lleol, aelodau etholedig a phartneriaid perthnasol roi gwybod am unrhyw achos neu achos a amheuir o gamdriniaeth neu niwed. Pwrpas yr adroddiad hwn yw nodi’r gwaith sy’n cael ei wneud er mwyn sicrhau fod y Cyngor yn cyflawni ei ddyletswyddau diogelu a chyflwyno’r Adroddiad Diogelu Corfforaethol er cymeradwyaeth cyn ei gyhoeddi.

Penderfyniadau

Agenda items

Dogfennau

  • Annual Corporate Safeguarding Report