Manylion y mater

Minimum Revenue Provision 2019/20

To approve the Council’s policy for Minimum Revenue Provision (repayment of debt) for financial year 2019/20

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 15/01/2019

Angen penderfyniad: 19 Chwe 2019 by Cyngor Sir y Fflint

Prif Gyfarwyddwr: Rheolwr Cyllid Corfforaethol

Adran: Chief Executive's

Title (Welsh): Darpariaeth Isafswm Refeniw 2019/20

Description (Welsh): Cymeradwyo polisi’r Cyngor ar gyfer Darpariaeth Isafswm Refeniw (ad-dalu dyled) ar gyfer y flwyddyn ariannol 2019/20

Penderfyniadau

Agenda items

Dogfennau

  • Minimum Revenue Provision 2019/20