Manylion y mater

Capital Strategy including Prudential Indicators 2019/20 – 2021/22

To approve a range of Prudential Indicators linked to the Capital Programme over the 3 year period 2019/20 – 2021/22


Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 15/01/2019

Angen penderfyniad: 19 Chwe 2019 by Cyngor Sir y Fflint

Prif Gyfarwyddwr: Rheolwr Cyllid Corfforaethol

Adran: Chief Executive's

Title (Welsh): Strategaeth Gyfalaf gan gynnwys Dangosyddion Darbodus 2019/20 – 2021/22

Description (Welsh): Cymeradwyo’r Strategaeth Gyfalaf gan gynnwys ystod o Ddangosyddion Darbodus sy’n gysylltiedig â’r Rhaglen Gyfalaf dros y cyfnod 3 blynedd 2019/20 – 2021/22

Penderfyniadau

Agenda items

Dogfennau

  • Prudential Indicators 2019/20 – 2021/22