Manylion y mater

Council Fund Budget 2019/20 – Third and Closing Stage

To receive and consider the recommendation of Cabinet for balancing the budget for 2019/20.

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 15/01/2019

Angen penderfyniad: 29 Ion 2019 by Cyngor Sir y Fflint

Prif Gyfarwyddwr: Rheolwr Cyllid Corfforaethol

Adran: Chief Executive's

Title (Welsh): Cyllideb Cronfa'r Cyngor 2019/20 – Y Trydydd Cam a'r Cam Clo

Description (Welsh): Bod y Cyngor yn derbyn ac yn ystyried argymhelliad y Cabinet ar gyfer cydbwyso'r gyllideb ar gyfer 2019/20.

Penderfyniadau

Agenda items

Dogfennau

  • Council Fund Budget 2019/20 – Third and Closing Stage