Manylion y mater

2019/20 Council Fund Budget Update

To provide an update on the latest Education funding position, including details of specific grants

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 15/01/2019

Report Type: Strategic;

Angen penderfyniad: 31 Ion 2019 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg ac Ieuenctid

Prif Aelod: Aelod Cabinet dros Addysg, Arweinydd y Cyngor ac Aelod Cabinet Addysg

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Addysg ac Ieuenctid)

Adran: Education and Youth

Title (Welsh): Y Wybodaeth Ddiweddaraf am Gyllideb Cronfa'r Cyngor 2019/20

Description (Welsh): Rhoi diweddariad ar y sefyllfa ddiweddaraf o ran cyllido Addysg, gan gynnwys manylion am grantiau penodol

Penderfyniadau

Agenda items

Dogfennau

  • Update report on the Eduction funding position