Manylion y mater

Review of Workforce Pay Model

To provide an update on the progress of developing a new Pay Model.

Math o benderfyniad: Key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 02/01/2019

Report Type: Strategic;

Angen penderfyniad: 22 Ion 2019 by Cabinet

Prif Aelod: Aelod Cabinet Llywodraethu a Gwasanaethau Corfforaethol gan gynnwys Iechyd a Diogelwch ac Adnoddau Dynol

Prif Gyfarwyddwr: Uwch Reolwr, Adnoddau Dynol a Datblygu Sefydliadol

Adran: Chief Executive's

Title (Welsh): Model Cyflog

Description (Welsh): Rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf ar gynnydd datblygu Model Cyflog newydd.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Pay Modelling