Manylion y mater

Council Fund Budget 2019/20 – Third and Closing Stage

To review the third and final Stage 3 of the Council Fund Budget 2019/20 and to make recommendations to Council to set a legal and balanced Budget.

Math o benderfyniad: Key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 02/01/2019

Report Type: Strategic;

Angen penderfyniad: 22 Ion 2019 by Cabinet

Prif Aelod: Arweinydd y Cyngor a’r Aelod Cabinet Addysg, y Gymraeg, Diwylliant a Hamdden

Prif Gyfarwyddwr: Rheolwr Cyllid Corfforaethol

Adran: Chief Executive's

Title (Welsh): Cyllideb Cronfa'r Cyngor 2019/20 – Trosolwg a Cham 3

Description (Welsh): Adolygu Cam 3, trydydd cam a cham olaf Cyllideb Cronfa’r Cyngor 2019/20 a gwneud argymhellion bod y Cyngor yn gosod Cyllideb gyfreithlon a mantoledig.

Penderfyniadau

Agenda items

Dogfennau

  • Council Fund Budget 2019/20 – Stage 3 Final