Manylion y mater

The Procurement of Transport Arrangements for Parc Adfer

To seek approval to procure regional transport haulage service for the transportation of waste material to the new Parc Adfer facility.

Math o benderfyniad: Allweddol

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 02/01/2019

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 22 Ion 2019 by Cabinet

Prif Aelod: Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet dros Strydlun a Chefn Gwlad

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Stryd a Chludiant)

Adran: Streetscene and Transportation

Title (Welsh): Caffael Trefniadau Cludo ar gyfer Parc Adfer

Description (Welsh): Derbyn cymeradwyaeth i gaffael gwasanaeth clwydo nwyddau rhanbarthol ar gyfer cludo deunydd gwastraff i'r cyfleuster Parc Adfer newydd.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • The Procurement of Transport Arrangements for Parc Adfer