Manylion y mater

Regional Carers Strategy

To present the regional strategy which has been developed following the completion of the North Wales Population Needs Assessment and agreement of a series of action plans by the Regional Partnership Board.

Math o benderfyniad: Allweddol

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 02/01/2019

Report Type: Strategic;

Angen penderfyniad: 22 Ion 2019 by Cabinet

Prif Aelod: Dirprwy Arweinydd y Cyngor a’r Aelod Cabinet Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Gwasanaethau Cymdeithasol)

Adran: Social Services

Title (Welsh): Strategaeth Ranbarthol Gofalwyr

Description (Welsh): Cyflwyno’r strategaeth ranbarthol a ddatblygwyd yn dilyn cwblhad yr Asesiad o Anghenion Poblogaeth Gogledd Cymru a chytuno ar gyfres o gamau gweithredu gan y Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol.

Penderfyniadau

Agenda items

Dogfennau

  • Regional Carers Strategy