Manylion y mater

School Admission Arrangements 2020/21

To advise on the outcome of the statutory consultation exercise on the admission arrangements for September 2020 and to recommend approval.

Math o benderfyniad: Key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 14/12/2018

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 19 Maw 2019 by Cabinet

Prif Aelod: Aelod Cabinet dros Addysg

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Addysg ac Ieuenctid)

Adran: Education and Youth

Title (Welsh): Trefniadau Derbyniadau Ysgol 2020/21

Description (Welsh): Rhoi gwybod am ganlyniad yr ymarfer ymgynghori statudol ynghylch trefniadau derbyn Medi 2020 ac i argymell eu cymeradwyo.

Penderfyniadau

Agenda items

Dogfennau

  • School Admission Arrangements 2020/21