Manylion y mater

Pay Policy Statement for 2019/20

To adopt the Pay Policy Statement for 2019/20.

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 14/12/2018

Angen penderfyniad: 29 Ion 2019 by Cyngor Sir y Fflint

Adran: Chief Executive's

Title (Welsh): Datganiad Ar Bolisïau Tâl Ar Gyfer 2019/20

Description (Welsh): Mae’n ofynnol bod bob cyngor yn cyhoeddi eu Datganiad Polisi Tâl erbyn mis Ebrill bob blwyddyn. Y Datganiad ar Bolisïau Tâl a gyflwynir yn yr adroddiad hwn yw’r seithfed Datganiad blynyddol a gyhoeddwyd gan Gyngor Sir y Fflint.

Penderfyniadau

Agenda items

Dogfennau

  • Pay Policy Statement for 2019/20